Maand: september 2021

Setting up your training plan (English)

To become a better chess player you need to work on your game in four different ways. First, you have to solve difficult exercises. Second, it is very important to analyze your own games. Third, you learn a lot from playing through annotated games of strong players. Finally, it is important to know what to do in the opening. Many players limit their training to only studying openings, but that is not proper chess training. After all, it is more important to be able to win better positions or to succesfully defend a slightly worse position. In my previous article I wrote about analyzing games. Now I will how to set up a training plan after you have annotated your games. …

Een trainingsplan opstellen


Er zijn vier manieren om een betere schaker te worden. Ten eerste moet je genoeg moeilijke oefeningen maken, ten tweede is het van groot belang om je eigen partijen te analyseren. Ten derde leer je veel van het naspelen van partijen van sterke spelers die ook geanalyseerd zijn en ten slotte is het belangrijk om goed uit de opening te komen. Veel spelers beperken zich in hun training tot de vierde manier, het bestuderen van openingen, maar dat is verkeerd. Het is immers belangrijker om een goede stelling ook af te kunnen maken of om een iets mindere stelling te verdedigen. In mijn vorige artikel schreef ik al over het analyseren van partijen. Nu leg ik uit wat de vervolgstappen kunnen zijn als de partijen geanalyseerd zijn.

Want to get better? Annotate your own games! Here is how! (ENGLISH)

One of the most important parts of chess training is analyzing your own games, but as a chess trainer I notice that many players find it difficult to commit to this. They can easily spend several hours preparing for a game, but spending one hour analyzing a game is often too much to ask. That’s a pity and a missed opportunity. After all, there is no clearer way to work on your own game, than to see your mistakes and learn from them.

As game analysis is apparently difficult, I will give you in this article four simple steps to do so. Then there should no longer be an obstacle to analyzing your games. …

Beter worden? Eigen partijen analyseren! Maar hoe?

Een van de belangrijkste onderdelen van je schaaktraining is om eigen partijen te analyseren, maar toch merk ik als schaaktrainer dat veel spelers zich hier maar moeilijk toe kunnen zetten. Aan het voorbereiden op een partij besteden ze met gemak enkele uren, maar een uur besteden aan de analyse van de partij is vaak te veel gevraagd. Zonde en een gemiste kans. Er is immers geen duidelijkere manier om te werken aan je eigen spel, om je fouten te zien en hiervan te leren.

In dit artikeltje bespreek ik in vier simpele stappen hoe je je partijen moet analyseren. Aan de slag! …